Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid
Spring Conference Management hecht waarde aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In dit privacybeleid staat hoe wij uw persoonsgegevens – waaronder op de website, in registratiesystemen, in digitale aankondigingen of op mobiele apps – verwerken en beschermen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

Spring Conference Management is gevestigd te Sittard aan de Arendstraat 3. Wij treden op als opdrachtnemer, werkend onder de met de opdrachtgever afgesloten bewerkersovereenkomst en als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Spring Conference Management is bereikbaar via telefoon 085-1300424, haar website https://www.conference-management.eu en per e-mailadres info@conference-management.eu

Spring Conference Management is een congresbureau (PCO) dat (in opdracht van derden) congressen en andere – al dan niet wetenschappelijke – bijeenkomsten organiseert. De bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Spring Conference Management gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan de opdrachtgever en aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover opdrachtgever en u kan nakomen. U geeft deze gegevens zelf aan ons door bij het inschrijven voor een of meer bijeenkomsten of afname van een ander product.

Naast uw basisgegevens vragen wij in sommige gevallen andere gegevens, welke belangrijk zijn voor een correcte uitvoering van een bijeenkomst, het kunnen verwerken en toekennen van accreditatiepunten, maar ook om ervoor te zorgen dat uw verblijf tijdens een bijeenkomst optimaal wordt verzorgd.

Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Spring Conference Management in het kader van haar opdracht of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?

Spring Conference Management gaat verantwoord met uw persoonsgegevens om en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden, waaronder voor het toezenden van deelnemerslijsten aan sponsoren. Spring Conference Management verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Automatisch gegenereerde informatie die Spring Conference Management verzamelt voor statistische doeleinden in het kader van de werking van bijvoorbeeld de website en de beveiliging en verbetering van de website, zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

Spring Conference Management kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Spring Conference Management houdt zich hierin aan de wettelijke regels en kaders.

 

Dit zijn u rechten…

Inzage en correctie
Alle gegevens die u aan ons verstrekt zijn voor u inzichtelijk en op te vragen via info@springconcept.eu. Via deze weg kunt u ook zelf uw gegevens corrigeren als deze niet juist zijn.

Data portabiliteit
Indien u dit wenst kun u Spring Conference Management verzoeken alle opgeslagen gegevens bij u aan te leveren (in een verwerkbaar formaat) zodat u deze gegevens kunt onderbrengen bij een andere organisatie. U kunt ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere partij te verstekken.

Vergetelheid
U kunt ons verzoeken u te ‘vergeten’, dit betekent dat wij al jouw persoonsgegevens zullen wissen of gegevens die wij voor statistische doeleinden gebruiken te anonimiseren.


Beperking van de verwerking en bezwaar
Mocht u vinden dat wij te veel persoonsgegevens verwerken dan voor de dienst noodzakelijk is neem dan contact met ons op.


Aankondigingen, nieuwsberichten en documenten
Onderdeel van een aantal producten van Spring Conference Management zijn digitale aankondigingen en nieuwsberichten. U kunt uzelf daarvoor afmelden via de link naar ons emailadres, onderaan iedere aankondiging. U kunt zich niet afmelden voor het toezenden van inschrijfbewijzen, facturen en andere voor uw deelname noodzakelijke servicemail.

 

Hoe worden u gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om u persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Hiervoor heeft Spring Conference Management procedures en mechanismen ingericht.

 

Cookies
Spring Conference Management maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op u computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites kunnen cookies worden geplaatst en kan door Spring Conference Management toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Via u browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt de instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar u computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kun u via de browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website kunt gebruiken. Raadpleeg u browserinstructies of de “help”-functie van u browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

 

Google Analytics
Spring Conference Management maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan opdrachtgevers ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Spring Conference Management aanpassingen maken op haar websites.

 

Sociale media buttons
Op sommige van onze websites maken wij gebruik van social media buttons, bijvoorbeeld van Twitter en Facebook. Via deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen u gebruiksgemak optimaliseren maar ook u surfgedrag volgen.

/*AOS.init();*./