Ons werk

in opdracht

Ons werk

Wij hebben decennialange ervaring in de profit en non-profit sector die we cross-over aanwenden ​voor ​het meest succesvolle resultaat.

01

In opdracht​

​Diverse opdrachtgevers in uiteenlopende branches doen een steeds terugkerend beroep op onze expertise. Veelal langdurige relaties waarvan we de projecten door en door kennen, maar die we nooit routinematig benaderen.

Non-profit
Humane en veterinaire gezondheidszorg
Onderzoek en wetenschap
Onderwijs
Overheid
Maatschappij
Klimaat en milieu

Profit
Zakelijke dienstverlening
​Management
​Techniek, bouw en nijverheid
Informatie technologie
Transport en infrastructuur

Media

02

Homemade

Bijeenkomsten met actuele onderwerpen als thema, die de moeite van het bespreken waard zijn en ons allen aangaan. Door ons geïnitieerd en uitgevoerd vanuit de gedachte om mensen dichter bij elkaar te brengen en bruggen te bouwen.

Bijna dagelijks en vanuit allerlei richtingen, allerlei onderwerpen en ontwikkelingen die inspireren, die een uitstekende basis vormen voor overdracht en uitwisseling van kennis en informatie, zoeken naar de juiste partners en organisatie die de juiste nuances aanbrengen, de boeiende en motiverende inhoud van een bijeenkomst, die wellicht nooit tot stand zou zijn gekomen.

03

Adopties

Wij maken het schijnbaar onhaalbare haalbaar door de logistieke, financiële en juridische risico’s uit handen te nemen en initiatiefnemers te beschermen tegen valkuilen… het veilige gevoel van Spring!

Talloze ideeën en initiatieven voor waardevolle congressen stranden op het moment dat men zich realiseert dat het voorbereiden en produceren van een event (te) arbeidsintensief is, dat kennis en ervaring ontbreken en de financiële en juridische risico’s op het eerste oog de haalbaarheid in de weg lijken te staan. Een event-adoptie door Spring kan in dergelijke gevallen de oplossing zijn om de “kan-niet-gedachte” om te buigen in een “kan-wel-overtuiging”.

04

Referenties

We willen leren, zelfreflecteren, openstaan voor meningen, verbeteren, voldoening ervaren door onze lat steeds hoger leggen. Want zelfs uitmuntend kan altijd nog iets beter.

Meningen over ons werk dragen veel bij aan de verdere optimalisering van onze dienstverlening. In de loop der jaren hebben we een enorme hoeveelheid aan feedback, suggesties en referenties ontvangen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van ons bedrijf en het niveau waarop we nu acteren.

Evaluaties met deelnemers, sprekers, sponsors, opdrachtgevers en overige stakeholders uit de diverse branches zijn niet alleen belangrijk om onze lat hoger te kunnen leggen; het geeft ons inzicht in hetgeen wat onze relaties belangrijk vinden. Een referentielijst is op aanvraag beschikbaar.

/*AOS.init();*./